Vnitřní oznamovací systém

Společnost Pěkný – Unimex s.r.o. (dále jen „Společnost“) zavedla na základě zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále jen „Zákon o ochraně oznamovatelů“), vnitřní oznamovací systém umožňující podání oznámení o možném protiprávním jednání.

Společnost přijímá a vyřizuje oznámení podaná osobami, které jsou u ní v základním pracovněprávním vztahu nebo osobami vykonávajícími pro ni dobrovolnickou činnost, odbornou praxi nebo stáž, případně se u ní ucházeli o práci nebo jinou obdobnou činnost. Společnost vylučuje přijímání oznámení od osoby, která pro Společnost nevykonává práci nebo jinou obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i) Zákona o ochraně oznamovatelů.

Jako příslušná osoba pro přijímání a vyřizování oznámení ve smyslu § 9 odst. 1 Zákona o ochraně oznamovatelů je určena paní Eva Žižka, personalistka Společnosti – kontakty jsou uvedeny níže.

Oznámení lze prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému Společnosti učinit:

 • telefonicky prostřednictvím telefonní linky: +420 602 478 416

vždy v pracovních dnech v době od 9:00 do 16:00 nebo mimo tuto dobu pomocí hlasové zprávy

 • v listinné podobě poštou na adrese:
  Eva Žižka
  Pěkný – Unimex s.r.o.
  V Brance 712
  664 71 Veverská Bítýška

  Takové oznámení by mělo být podáno v zalepené obálce označené viditelně a čitelně nápisem „důvěrné“ či jiným obdobným textem, například „whistleblowing“, „oznámení podle zákona č. 171/2023 Sb.“ nebo podobně

 • elektronicky prostřednictvím e-mailu: whistleblowing@pekny-unimex.cz
 • osobně u paní Evy Žižky v administrativní budově na adrese: V Brance 712, 664 71 Veverská Bítýška, a to nejlépe po předcházející domluvě e-mailem nebo telefonicky s využitím výše uvedených kontaktních údajů

Oznámení musí obsahovat údaje o jménu, příjmení a datu narození, nebo jiné údaje, z nichž je možné dovodit totožnost oznamovatele. Anonymní oznámení budou přijata a zaevidována, ale až do zjištění totožnosti autora oznámení nebudou prověřována.

Oznámení lze rovněž podat prostřednictvím externího oznamovacího systému, tj. podáním oznámení u Ministerstva spravedlnosti. Více podrobností najdete zde: https://oznamovatel.justice.cz/.

Další informace o vnitřním oznamovacím systému lze získat zde: Směrnici o vnitřním oznamovacím systému

Zpracováváme Vaše osobní údaje a využíváme cookies, abychom Vám ulehčili využívání našich služeb. Dověďte se více o naši Zásady ochrany soukromí. Seznamte se s Informační povinnost.

Souhlasím