Zásady ochrany osobních údajů

Děkujeme Vám jako uživateli našich webových stránek za projevenou důvěru. Ve všech zemích Evropské unie platí Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (zkratka GDPR). Právní základ pro zpracování Vašich osobních údajů vyplývá z článku 6 odst. 1 písm. a) a f) GDPR.

Správcem osobních údajů, tedy subjektem rozhodujícím o způsobu, jakým budou Vaše osobní údaje zpracovány, je společnost Pěkný – Unimex s.r.o., se sídlem Rubešova 72/9, Vinohrady, 120 00 Praha 2, Česká republika, IČ: 45271038 (dále jen „Pěkný-Unimex” nebo „My”). Můžete nás také kontaktovat na e-mailové adrese: pu@pekny-unimex.cz.

Co jsou osobní údaje?

Osobními údaji jsou veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě. V souvislosti s navštěvováním našich webových stránek takovými osobními údaji jsou např. e-mailová adresa, která může obsahovat i Vaše jméno a/nebo příjmení, IP adresa. Osobní údaje mohou být ukládány do souborů cookies nebo obdobných technologií instalovaných na našich webových stránkách a zařízeních námi nebo subjekty, se kterými spolupracujeme, zejména v oboru marketingových služeb, a také třetí stranou, jako např. Facebook nebo Google. Používáme také aplikace třetích stran určené k analytickým účelům (např. Google Analytics), které ukládají kódy na konečném zařízení uživatele, umožňující shromažďování osobních údajů.

Je poskytnutí osobních údajů dobrovolné?

Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, avšak je nezbytné pro řádné fungování webu a pro možnost kontaktovat nás jeho prostřednictvím. Vaše osobní údaje získáváme od Vás, pokud nás kontaktujete prostřednictvím webového formuláře, a během Vašeho pohybu na našich webových stránkách.

Proč zpracováváme Vaše osobní údaje?

Pokud se nás rozhodnete kontaktovat prostřednictvím webového formuláře, Vaše osobní údaje zpracováváme proto, abychom Vám mohli odpovědět a abychom mohli vést případně i další komunikaci v souvislosti s Vaším dotazem. Tyto osobní údaje zpracováváme na základě Vašeho souhlasu.

Vaše osobní údaje zpracováváme taky za níže uvedenými účely z důvodu oprávněného zájmu společnosti Pěkný-Unimex, kterým se rozumí:

 • sledování Vašeho pohybu na našich webových stránkách,
 • přizpůsobení zobrazení webových stránek Vašim zájmům na základě dříve prohlížených obsahů stránek nebo také především výrobků/receptů/služeb, jež Vás zajímají,
 • realizace marketingových aktivit, které mají vzbudit Váš zájem o služby poskytované našimi webovými stránkami a prezentovat Vám novinky,
 • zpracovávání statistických analýz,
 • obraně proti Vámi případně uplatněným nárokům,
 • uspořádání soutěží, promočních akcí, tvoření věrnostních a klientských programů.

Souhlas poskytnutý společnosti Pěkný-Unimex můžete kdykoliv odvolat. Odvolání souhlasu můžete provést zejména prostřednictvím e-mailové adresy pu@pekny-unimex.cz.

Cookies

Naše webové stránky a aplikace používají technologie jako jsou cookies, local storage a obdobné, které slouží ke shromažďování a zpracovávání osobních údajů a provozních dat za účelem přizpůsobení zobrazení obsahu a reklam a analýzy návštěvnosti a pohybu na našich webových stránkách. Takovým způsobem tuto technologii využívají také naši blízcí partneři, jež chtějí nabízet reklamy, které nejlépe odpovídají Vaším preferencím. Cookies označují údaje elektronicky ukládané v souborech a ukládané na Vašem zařízení (tzn. na Vašem počítači, tabletu, telefonu atd.), jež prohlížeč odesílá na server při každém vstupu na stránky z daného zařízení a během návštěvy našich stránek. Informujeme Vás, že pokud jste souhlasili, nebo naopak nesouhlasili, s použitím souborů cookies, kdykoli můžete změnit nastavení prohlížeče za účelem spuštění, omezení nebo zabránění použití souborů cookies atd. a odstranit tyto soubory z Vašeho zařízení.

Jak lze změnit nastavení souborů cookies v různých prohlížečích?
– Mozilla Firefox – klikněte zde
– Microsoft Internet Explorer – klikněte zde
– Google Chrome – klikněte zde
– Opera – klikněte zde
– Apple Safari – klikněte zde

Pokud používáte telefon, tablet nebo jiné mobilní zařízení, přečtěte si možnosti ochrany osobních údajů na webových stránkách výrobce mobilního zařízení. Upozorňujeme však, že správné fungování uživatelských účtů a pohodlí používání našich služeb závisí na povolených cookies.

Sociální sítě

Společnost Pěkný-Unimex zpracovává osobní údaje uživatelů navštěvujících její profil na sociální síti Facebook. Tyto údaje jsou zpracovávány pouze v souvislosti se správou profilu, a to i za účelem informování o aktivitách, propagování stránek, a také poskytování odpovědí na dotazy pokládané mj. prostřednictvím aplikace Facebook určené ke komunikaci. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů společností Pěkný-Unimex za výše uvedeným účelem je její oprávněný zájem, kterým je propagace vlastní značky a k ochraně proti případným vzneseným nárokům.

Vaše práva ve vztahu ke společnosti PěknýUnimex v oblasti zpracovávání osobních údajů.

Společnost Pěkný-Unimex zaručuje plnění veškerých Vašich práv vyplývajících z GDPR. Kromě jiného máte:

 • právo na přístup ke svým osobním údajům, tj. právo získat potvrzení, zda dochází ke zpracovávání osobních údajů, právo na přístup ke zpracovávaným údajům a právo na informace, které se týkají jejich zpracovávání,
 • právo na opravu nebo Vašich osobních údajů – v případě, že jsou Vaše údaje nepřesné nebo neúplné,
 • právo na výmaz Vašich osobních údajů v případech dle čl. 17 GDPR a za podmínek tam uvedených,
 • právo na omezení zpracovávání Vašich osobních údajů v případech uvedených v čl. 18 GDPR a za podmínek tam uvedených,
 • právo na přenositelnost údajů při splnění podmínek dle čl. 20 GDPR,
 • právo vznést námitku proti zpracovávání Vašich osobních údajů v případech dle ustanovení čl. 21 GDPR a za podmínek tam uvedených,
 • právo podat stížnost u dozorového úřadu v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů, kterým je v ČR Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz)

Zpřístupňování Vašich osobních údajů

Ochranu Vašich osobních údajů bereme vážně, a proto jsme zavedli všechna nezbytná opatření k zajištění jejich bezpečnosti. Nicméně některé osobní údaje budou zpřístupněny poskytovateli hostingu pro webovou stránku, poskytovatelům služeb spojených s provozem webové stránky včetně souborů cookies. Soubory cookies pak mohou být uloženy i u společností v USA na základě rozhodnutí Komise o odpovídající ochraně viz tzv. Data Privacy Framework (https://www.dataprivacyframework.gov/s/).

Po jakou dobu uchováváme Vaše osobní údaje?

Vaše osobní údaje, které jsou zpracovávány na základě souhlasu, budou zpracovávány společností Pěkný-Unimex až do odvolání Vašeho souhlasu.

Vaše osobní údaje budou po ukončení komunikace ohledně odpovědi na Vaše otázky i bez odvolání souhlasu smazány nebo anonymizovány, pokud ovšem charakter dotazu a odpovědi nepovedou k tomu, že správci vznikne oprávněný zájem na dalším zpracování těchto údajů po nezbytně nutnou dobu. Takovým oprávněným zájmem je zájem na zachování důkazních prostředků pro účely obrany správce proti vzneseným nárokům.

Osobní údaje zpracovávané pro oprávněný zájem správce budou zpracovávány po dobu trvání takového zájmu (zpravidla alespoň 3,5 roku). Soubory cookies budou zpracovávány, dokud jejich použití nezakážete.

Zabezpečení osobních údajů

Chceme Vás ujistit, že osobní údaje zpracováváme s náležitou péčí. Přijali jsme a aplikujeme vhodná technická a organizační opatření ve vztahu k rizikům a kategoriím osobních údajů, za účelem řádného zabezpečení zpracovávaných osobních údajů před neoprávněným zpřístupněním, změnou, úpravou, zničením nebo vymazáním.

Pěkný-Unimex průběžně provádí analýzu rizika s cílem zajistit, aby osobní údaje byly zpracovávány bezpečným způsobem, který především zaručuje, že přístup k osobním údajům mají pouze oprávněné osoby a pouze v rozsahu nezbytném pro plnění jejich úkolů. Pěkný-Unimex dbá na to, aby veškeré operace s osobními údaji byly zaznamenány a prováděny pouze oprávněnými osobami.

Pěkný-Unimex přijímá veškerá nezbytná opatření, aby také jeho subdodavatelé a jiné subjekty zajišťovali zavedení vhodných bezpečnostních opatření, pokud zpracovávají osobní údaje na základě požadavku společnosti Pěkný-Unimex.

Zástupce pro ochranu osobních údajů

Pěkný-Unimex, jakožto správce osobních údajů, jmenoval zástupce pro ochranu osobních údajů, se kterým se můžete spojit prostřednictvím e-mailu: pu@pekny-unimex.cz nebo písemně u Pěkný-Unimex na adrese V Brance 712, 664 71 Veverská Bítýška, a to ve všech otázkách, které se týkají zpracovávání osobních údajů.

Aktuální verze těchto Zásad ochrany osobních údajů platí ode dne 1. prosince 2023.

 

Zpracováváme Vaše osobní údaje a využíváme cookies, abychom Vám ulehčili využívání našich služeb. Dověďte se více o naši Zásady ochrany soukromí. Seznamte se s Informační povinnost.

Souhlasím