Informační povinnost

V souladu s ustanovením článku 13 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 04. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále také jen „Nařízení“) informujeme, že:

Správce osobních údajů

Správcem osobních údajů je společnost Pěkný – Unimex s.r.o., sídlem Rubešova 72/9, Vinohrady, 120 00 Praha 2, Česká republika, IČ: 452 71 038.

Kontakt:

V otázkách osobních údajů je možné správce kontaktovat prostřednictvím e-mailové adresy: pu@pekny-unimex.cz.

Účely zpracování:

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány za účelem odpovědi na Vámi položené otázky a případně za účelem obrany správce proti později vzneseným nárokům. Soubory cookies jsou zpracovávány za marketingovými účely a pro účely řádného fungování webových stránek.

Právní základ zpracování:

Právní základ pro zpracování osobních údajů vyplývá z článku 6 odst. 1 písm. a) a f) Nařízení.

Druh zpracovávaných údajů

Zpracováváme identifikační a kontaktní osobní údaje a také soubory cookies.

Doba zpracování:

Vaše osobní údaje, které jsou zpracovávány na základě souhlasu, budou zpracovávány až do jeho odvolání.

Vaše osobní údaje zpracovávané pro výše uvedené účely budou po ukončení komunikace ohledně odpovědi na Vaše otázky i bez odvolání souhlasu smazány nebo anonymizovány, pokud ovšem charakter dotazu a odpovědi nepovedou k tomu, že správci vznikne oprávněný zájem na dalším zpracování těchto údajů po nezbytně nutnou dobu.

Osobní údaje zpracovávané pro oprávněný zájem správce budou zpracovávány po dobu trvání takového zájmu (zpravidla alespoň 3,5 roku). Soubory cookies budou zpracovávány, dokud jejich použití nezakážete.

Oprávněný zájem správce:

Oprávněnými zájmy správce jsou:

 • sledování Vašeho pohybu na našich webových stránkách,
 • přizpůsobení zobrazení webových stránek Vašim zájmům na základě dříve prohlížených obsahů stránek nebo také především výrobků/receptů/služeb, jež Vás zajímají,
 • realizace marketingových aktivit, které mají vzbudit Váš zájem o služby poskytované našimi webovými stránkami a prezentovat Vám novinky,
 • zpracovávání statistických analýz,
 • uspořádání soutěží, promočních akcí, tvoření věrnostních a klientských programů.

Oprávněným zájmem správce je také zájem na zachování důkazních prostředků pro účely obrany správce proti vzneseným nárokům.

Příjemci osobních údajů:

Příjemcem osobních údajů jsou zpracovatelé, tj. poskytovatel hostingu pro webovou stránku a poskytovatelé služeb spojených s provozem webové stránky. Soubory cookies pak mohou být uloženy i u společností v USA na základě rozhodnutí Komise o odpovídající ochraně viz tzv. Data Privacy Framework (https://www.dataprivacyframework.gov/s/).

Vaše práva:

Máte zejména právo:

 • na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 Nařízení,
 • na opravu nebo Vašich osobních údajů dle čl. 16 Nařízení,
 • na výmaz Vašich osobních údajů v případech dle čl. 17 Nařízení a za podmínek tam uvedených,
 • na omezení zpracovávání Vašich osobních údajů v případech uvedených v čl. 18 Nařízení a za podmínek tam uvedených,
 • na přenositelnost údajů při splnění podmínek dle čl. 20 Nařízení,
 • vznést námitku proti zpracovávání Vašich osobních údajů v případech dle ustanovení čl. 21 Nařízení a za podmínek tam uvedených,

Odvolání souhlasu:

Souhlas se zpracováním osobních údajů je možné kdykoli odvolat, čímž však není dotčena zákonnost zpracování osobních údajů založená na uděleném souhlasu před jeho odvoláním.

Právo na podání stížnosti:

Máte právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je na území České republiky Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

Dobrovolnost poskytnutí údajů:

Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, ale současně nezbytné k tomu, aby mohl být položen a přijat Váš dotaz a aby mohla být poskytnuta odpověď na tento dotaz.

 

Zpracováváme Vaše osobní údaje a využíváme cookies, abychom Vám ulehčili využívání našich služeb. Dověďte se více o naši Zásady ochrany soukromí. Seznamte se s Informační povinnost.

Souhlasím